ประจวบ เปิดงานตลาดสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

ประจวบ เปิดงานตลาดสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร วันนี้ 24 ก.

Read More