ประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการให้ความรู้นายจ้างกฎหมายแรงงานตางดาวทำงานในประเทศอย่างถูกต้อง

ประจวบฯประชาสัมพันธ์จังหวัดจัดโครงการให้ความรู้นายจ้างกฎหมายแรงงานต่างดาวทำงานในประเทศอย่างถูกต้อง เมื่อวันที่10 ก.ย.63 ที่ห้องเรือทอง โรงแรมหาดทอง อ

Read More