อุตรดิตถ์ – โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ผนึกเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐในการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวก

Read More