ประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ เพื่อชี้แจง ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินโครงการดินแลกน้ำ

พิษณุโลกนายก นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ นำโดยนายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหว

Read More