ร้อยเอ็ด – ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 13 / 2565

จังหวัดร้อยเอ็ดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 13 / 2565 วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

Read More