ร้อยเอ็ด – ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้

Read More