จันทบุรี – ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

จ.จันทบุรี ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนด้วย

Read More