ร้อยเอ็ด – ประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในพื้นที่อำเภออำเภอเสลภูมิ 

ร้อยเอ็ดประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในพื้นที่อำเภออำเภอเสลภูมิ   วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายภูสิต ส

Read More