ร้อยเอ็ด-ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ( PM2.5) ปี 2565

ร้อยเอ็ด ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ( PM2.5) ปี 2565 วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว

Read More