พิษณุโลก – ประชุมรับการประเมิน “โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข”

พิษณุโลกวันอาทิตย์ ที่ 21 สิงหาคม นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล คณะผู้บริหาร ตัวแทนข้าราชการ อบต.วังพิกุล ตัวแทนกำนัน ตัวแทน

Read More