ประชุม แพทย์ฉุกเฉินทางทะเล เพื่อบูรณาการเครือข่าย ดูแลช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบเหตุทางทะเล

ประชุม แพทย์ฉุกเฉินทางทะเล เพื่อบูรณาการเครือข่าย ดูแลช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบเหตุทางทะเล สถาบันเวชศาสตร์ทางทะเล กรมแพทย์ทหารเรือ จัดงานประชุมวิชา

Read More