นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565

พิษณุโลก นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล และนายนิพิฐพนธ์ เหรียญทองคำ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน ร่วมประชุมเตร

Read More

ร้อยเอ็ดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เร่งประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ก่อนถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์

ร้อยเอ็ดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เร่งประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ก่อนถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันพุธที่ 30 มีนาคม 25

Read More

พิษณุโลก จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกบุคคลตามโครงการเชิดชูเกียรติบุคคลที่ช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะของ อบจ.พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

อบจ.พิษณุโลก จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกบุคคลตามโครงการเชิดชูเกียรติบุคคลที่ช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะของ อบจ.พิษณุโลก ประจำปีงบประมา

Read More

ผบ.กองเรือยุทธการ เยี่ยมคำนับ ผบ.ทร.สิงคโปร์ ในโอกาสเปิดการฝึก SINGSIAM 20

ผบ.กองเรือยุทธการ เยี่ยมคำนับ ผบ.ทร.สิงคโปร์ ในโอกาสเปิดการฝึก SINGSIAM 20 พลเรือเอกสุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เดินทางไปร่วมในพิธีเปิ

Read More

พิษณุโลก-จุติ ควงคู่ ตรีนุช” เปิด รร.ครอบครัวเมืองพิษณุโลก เผยรัฐบาล ลดดอกเบี้ยเงินกู้ครู 2 % หนี้ กยศ.ปลดล็อคผู้ค้ำ

พิษณุโลก จุติ ควงคู่ ตรีนุช" เปิด รร.ครอบครัวเมืองพิษณุโลก เผยรัฐบาล ลดดอกเบี้ยเงินกู้ครู 2 % หนี้ กยศ.ปลดล็อคผู้ค้ำ วันที่ 23 มี.ค. 2565 เวลา 12.

Read More

ร้อยเอ็ด-ปรึกษาหารือติดตามข้อราชการสำคัญ (Morning Brief)

ร้อยเอ็ด ปรึกษาหารือติดตามข้อราชการสำคัญ (Morning Brief) วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นปร

Read More