ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำคณะผู้บริหารเดินทางกระชับสัมพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดไพลินประเทศกัมพูชา ส่งเสริมกาค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ความมั่นคงชายแดน กระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด 19 คลี่คลาย ชายแดนจันท์คึกคัก

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำคณะผู้บริหารเดินทางกระชับสัมพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดไพลินประเทศกัมพูชา ส่งเสริมกาค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ความมั่นคงชาย

Read More

จันทบุรี – ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาของประชาชนหมู่บ้านเกาะจิกหมู่บ้านพลังงานสะอาด อ.ขลุง จ.จันทบุรี ที่สหรัฐอเมริกาสนับสนุนเงินโครงการเครดิตคาร์บอน

จันทบุรี-ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาของประชาชนหมู่บ้านเกาะจิกหมู่บ้านพลังงานสะอาด อ.ขลุง จ.จันทบุรี ที่สหรัฐอเมริกาสนับสนุนเง

Read More

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเดินทางตรวจเยี่ยม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว และพบหารืออาสาเฝ้าระวังช้างป่า รับทราบปัญหา อุปสรรคและวางแนวทางแก้ไขมุ่งหวังให้ชาวบ้านปลอดภัยจากสถานการณ์ช้างป่า

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเดินทางตรวจเยี่ยม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว และพบหารืออาสาเฝ้าระวังช้างป่า รับทราบปัญหา อุปสรรคและวางแนวทางแก้ไขมุ่งห

Read More

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำจิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน ประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำจิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน ประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม

Read More

จันทบุรี-ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำคณะออกรณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เข็มกระตุ้นในพื้นที่หมู่บ้านชายแดน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำคณะออกรณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เข็มกระตุ้นในพื้นที่หมู่บ้านชายแดน วันนี้ ( 7 ก.ค.65 ) ที่บ้านสามสิบ หมู

Read More

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำคณะเยี่ยมชม ติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำจันทบุรี และลุ่มน้ำวังโตนดป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และภัยแล้งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ วันนี้ ( 8 มิ.ย.65 )

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำคณะเยี่ยมชม ติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำจันทบุรี และลุ่มน้ำวังโตนดป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และภัยแล้งเพิ่มป

Read More

จันทบุรี-ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีสั่งตรวจสอบอย่างละเอียดทุเรียนด้อยคุณภาพส่งล้ง ก่อนคัดแยกนำไปทำลายทิ้งประมาณ 1,300 กิโลกรัม ล้งให้ความร่วมมืออย่างดีสร้างความมั่นใจผู้บริโภค

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีสั่งตรวจสอบอย่างละเอียดทุเรียนด้อยคุณภาพส่งล้ง ก่อนคัดแยกนำไปทำลายทิ้งประมาณ 1,300 กิโลกรัม ล้งให้ความร่วมมืออย่างดีสร้างคว

Read More

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน บุคลากรทางการแพทย์ ครู อาจารย์ ที่เข้าฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 สำหรับนักเรียนของจังหวัดจันทบุรีตามนโยบายรัฐบาลเตรียมพร้อมเปิดเทอม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน บุคลากรทางการแพทย์ ครู อาจารย์ ที่เข้าฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 สำหรับนักเรียนของจังหวัดจันทบุรีต

Read More

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมรับมอบนโยบายและรับฟังข้อชี้แจง ข้อราชการสำคัญจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ รัฐมนตรีช่วยฯ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมรับมอบนโยบายและรับฟังข้อชี้แจง ข้อราชการสำคัญจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ รัฐมนตรีช่วยฯ ผ่านระบบวีดีทัศน

Read More

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ถวายภัตตาหารเพล และเชิญสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ที่วัดบูรพาพิทยาราม ( พระอารามหลวง )

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ถวายภัตตาหารเพล และเชิญสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ที่วัดบูรพาพิทยาราม ( พระอารามหลวง ) วัน

Read More