พิษณุโลก – นายก อบต.วังพิกุล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของสมาชิกเครือข่าย ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นสู่ตำบลแห่งความมั่นคง 5 ด้าน

พิษณุโลก - นายก อบต.วังพิกุล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของสมาชิกเครือข่าย ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นสู่ตำบลแห่งค

Read More

พิษณุโลก – นายก อบต.วังพิกุล เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ปลัดอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ครั้งที่ 10/2566

พิษณุโลก - นายก อบต.วังพิกุล เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ปลัดอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ครั้งที่

Read More

พิษณุโลก – นายก อบต.วังพิกุล นำทีม สสอ.วังทอง รพ.สต.ในพื้นที่ อสม.ที่ได้รับมอบหมาย อส.กองร้อย อ.วังทองที่ 4 กิ่งกาชาด อ.วังทอง ผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง

พิษณุโลก - นายก อบต.วังพิกุล นำทีม สสอ.วังทอง รพ.สต.ในพื้นที่ อสม.ที่ได้รับมอบหมาย อส.กองร้อย อ.วังทองที่ 4 กิ่งกาชาด อ.วังทอง ผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถ

Read More

พิษณุโลก – นายก อบต.วังพิกุล เดินทางมายังสนามกีฬาโรงเรียนบ้านคลองเป็ดเพื่อร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบของที่ระลึกและให้กำลังใจกับ เด็กหญิงสุภาวิตา ผิววันดี ตัวแทนนักกีฬารักบี้ฟุตบอลของโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา

พิษณุโลก - นายก อบต.วังพิกุล เดินทางมายังสนามกีฬาโรงเรียนบ้านคลองเป็ดเพื่อร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบของที่ระลึกและให้กำลังใจกับ เด็กหญิงสุภาวิตา ผิววั

Read More

พิษณุโลก – นายก อบต.วังพิกุล พร้อมพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และมอบของเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 20 ราย

พิษณุโลก - นายก อบต.วังพิกุล พร้อมพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และมอบของเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2

Read More

พิษณุโลก – นายก อบต.วังพิกุล ยกทีมผู้บริหารร่วมงานสัมมนานานาชาติ “พิษณุโลกเมืองใช้ประโยชน์จากขยะ” (PCOR 2023 The 2nd International Conference on Phitsanulok the City of Recycling)

  พิษณุโลก - นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล พร้อมด้วยนายสังข์ สิงห์วี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล และนางปิยะน

Read More

พิษณุโลก – นายก อบต.วังพิกุล พร้อมด้วย นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับการจ้างงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

  พิษณุโลก - นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล พร้อมด้วยนายไกรศรี แก้วเสือ นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการ

Read More

พิษณุโลก – นายก อบต.วังพิกุล พร้อมด้วยทีมบริหาร และทีมเจ้าหน้าที่ อบต.วังพิกุล ร่วมลงพื้นสำรวจพนังและบริเวณจุดเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่ตำบลวังพิกุล

  พิษณุโลก - นายก อบต.วังพิกุล พร้อมด้วยทีมบริหาร และทีมเจ้าหน้าที่ อบต.วังพิกุล ร่วมลงพื้นสำรวจพนังและบริเวณจุดเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุอุทกภัยในพ

Read More

พิษณุโลก – นายก อบต.วังพิกุล พร้อมด้วยรองนายกฯ ผู้อำนวยการกองช่าง และนายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.วังพิกุล ลงพื้นที่สำรวจโรงบำบัดน้ำเสีย (หนองอีเฒ่า) 

  พิษณุโลก - นายก อบต.วังพิกุล พร้อมด้วยรองนายกฯ ผู้อำนวยการกองช่าง และนายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.วังพิกุล ลงพื้นที่สำรวจโรงบำบัดน้ำเสีย (หนองอีเ

Read More