รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

✨รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี(16 ตุลาคม 2566) เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหาร

Read More

จันทบุรี-รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานรับมอบอาคารรักษาผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฎ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานรับมอบอาคารรักษาผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรีจากมูลนิธิพระพุทธบาทพลวงเพื่อใ

Read More

ร้อยเอ็ด-รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามเชิงประจักษ์ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ที่จังหวัดร้อยเอ็ด

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามเชิงประจักษ์ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ท

Read More

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โควิด -19 ในจังหวัดจันทบุรียอดคัดกรองเชิงรุกยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 9 ราย รวมสะสมระบาดระลอกใหม่ 201 ราย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โควิด -19 ในจังหวัดจันทบุรียอดคัดกรองเชิงรุกยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 9 ราย รวมสะสมระบาดระลอก

Read More

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ แจกเมล็ดพันธุ์พืช หญ้าเลี้ยงสัตว์ เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ แจกเมล็ดพันธุ์พืช หญ้าเลี้ยงสัตว์ เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน

Read More

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เยี่ยมชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชายแดนบ้านแหลม จ.จันทบุรี รับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอความต้องการของประชาชนในพื้นที่

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เยี่ยมชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชายแดนบ้านแหลม จ.จันทบุรี รับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอความต้องการของประชาชนใ

Read More