อบจ.พิษณุโลก นำกฐินสามัคคีทอดถวาย ณ วัดป่าคายสุทธาราม ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์

อบจ.พิษณุโลก นำกฐินสามัคคีทอดถวาย ณ วัดป่าคายสุทธาราม ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจัง

Read More