อลงกรณ์ ชื่นชมศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม4จังหวัดภาคเหนือ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปางและแม่ฮ่องสอน

“อลงกรณ์”ชื่นชมศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม4จังหวัดภาคเหนือ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปางและแม่ฮ่องสอน นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเก

Read More