ประจวบฯ-เวทีรับฟังความเห็น ล่มหลังประธานชิงปิดเวทีกลุ่มคัดค้านเขื่อนกันคลื่นหาดแม่รำพึงแถลงไม่ยอมรับ เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 11 มิย.65

เวทีรับฟังความเห็น ล่มหลังประธานชิงปิดเวทีกลุ่มคัดค้านเขื่อนกันคลื่นหาดแม่รำพึงแถลงไม่ยอมรับ เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 11 มิย.65 ว่าที่พันตรีอดิศัก

Read More