เสธ.นย. ผู้แทน ผบ.นย.ร่วมงานเลี้ยงรับรอง วันพระราชสมภพ สมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น

เสธ.นย. ผู้แทน ผบ.นย.ร่วมงานเลี้ยงรับรอง วันพระราชสมภพ สมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น พลเรือตรี ปรีชา รัตนสำเนียง เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (เสธ.นย

Read More