เสนาธิการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ภาคใต้ ขื้นเฮลิคอปเตอร์บินตรวจพื้นที่ทางทะเลบริเวณเกาะกระ ที่มีข่าวเรือประมงประเทศเพื่อนบ้านรุกล้ำน่านน้ำเข้ามาทำการประมง

เสนาธิการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ภาคใต้ ขื้นเฮลิคอปเตอร์บินตรวจพื้นที่ทางทะเลบริเวณเกาะกระ ที่มีข่าวเรือประมงประเทศเพื่อนบ้านรุกล้ำน่

Read More