เสี่ยกำมะลอหลอกแท็กซี่ต่อเนื่องสูญทั้งเงินทั้งพระ คาดมีผู้เสียหายอีกหลายราย

เสี่ยกำมะลอหลอกแท็กซี่ต่อเนื่องสูญทั้งเงินทั้งพระ คาดมีผู้เสียหายอีกหลายราย เตือนภัยสังคม โดยเฉพาะคนขับรถแท็กซี่หรือรถโดยสารสารธารณะทุกชนิด เกี่ยวกับ

Read More