เหลือมยาว 3 เมตร เลื้อยขึ้นเสาไฟทำไฟฟ้าลัดวงจรไฟลุกท่วมไฟดับทั้งซอย

เหลือมยาว 3 เมตร เลื้อยขึ้นเสาไฟทำไฟฟ้าลัดวงจรไฟลุกท่วมไฟดับทั้งซอย เมื่อเวลา 05.06 น.วันที่ 11 ก.ย.66 ศูนย์วิทยุหน่วยป้องกันภัยพิบัติทางบกเมืองพัทยา

Read More