เชียงราย – เหล่ากาชาดกลุ่มที่ 4 ร่วมกับ สสจ. ธนาคารเลือด รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมอำเภอแม่ลาว

  เหล่ากาชาดกลุ่มที่ 4 ร่วมกับ สสจ. ธนาคารเลือด รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมอำเภอแม่ลาว วัน

Read More