เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุงมอบบ้านกาชาดตามโครงการมอบบ้านกาชาดรวมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา ประจำปี 2566

(7 พ.ย.66) วันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นำโดยนางประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดฯ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านกาชาดตามโครงการมอบบ้านกาชาดรวมใจเฉลิมพระเกียรต

Read More