เหล่ากาชาดจังหวัดตราด ส่งมอบบ้านที่ได้รับงบประมาณซ่อมแซมบ้านในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จํานวน 7 ครัวเรือน และตําบลไม้รูด 1 ครัวเรือน

เหล่ากาชาดจังหวัดตราด ส่งมอบบ้านที่ได้รับงบประมาณซ่อมแซมบ้านในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จํานวน 7 ครัวเรือน และตําบลไม้รูด 1 ครัวเรือน เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่าน

Read More