เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยที่อำเภอท่าปลา

เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยที่อำเภอท่าปลา เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่

Read More

เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์มอบสิ่งของช่วยเหลือบ้านผู้ประสบอัคคีภัย

เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์มอบสิ่งของช่วยเหลือบ้านผู้ประสบอัคคีภัย นางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ นางกฤตยา กาญจนปัญญานนท์ รองนายกเหล่า

Read More