เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 4 ร่วมกับ อำเภอเมืองเชียงราย ส่วนท้องถิ่น และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ และยากไร้ ในพื้นที่ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 4 ร่วมกับ อำเภอเมืองเชียงราย ส่วนท้องถิ่น และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ และยากไร้ ในพื้นที่ต

Read More

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดแสดง “ฟ้อนเล็บเชียงราย” บวงสรวงพญามังรายมหาราช ในโอกาสครบรอบเมืองเชียงราย 761 ปี

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดแสดง “ฟ้อนเล็บเชียงราย” บวงสรวงพญามังรายมหาราช ในโอกาสครบรอบเมืองเชียงราย 761 ปี วันพุธที่ 1

Read More

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต “วันดีดี วันแห่งความสุขที่ได้แบ่งปัน”  ณ โชว์รูม บริษัท โตโยต้าเชียงราย

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จัดกิจกรรมรับบริจาค

Read More

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ผ้าห่ม และเงินสด จำนวน 10,000 บาท ให้กับคนรอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 331 หมู่ที่ 7 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ผ้าห่ม และเงินสด จำนวน 10,000 บาท ให้กับคนรอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 331 หมู่ที่ 7 ต.ด

Read More

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย โดย นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ดำเนินโครงการ “พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศิลามณี รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย โดย นางบุษบา บุญญลักษม์

Read More

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีปิด และมอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดและหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR&Choking)

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีปิด และมอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดและหลักสูตรการปฐมพยาบ

Read More

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดและหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR&Choking) ณ อาคารอเนกประสงค์หลังเก่า โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดและหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR&Choking) ณ อาคา

Read More