เชียงราย – เหล่ากาชาดจังหวัด กลุ่มที่ 5 ร่วมกับ สสจ.เชียงราย รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ โรงเรียน อบจ. จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ตามโครงการทำดีเพื่อพ่อ ร่วมบริจาคโลหิต ให้ชีวิตเพื่อคนที่รัก

  เชียงราย - เหล่ากาชาดจังหวัด กลุ่มที่ 5 ร่วมกับ สสจ.เชียงราย รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ โรงเรียน อบจ. จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยว

Read More

เชียงราย – เหล่ากาชาดจังหวัด กลุ่มที่ 3 ร่วมกับ สสจ.เชียงราย รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ กิ่งกาชาด อ.พญาเม็งราย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมโรงเรียนพญาเม็งราย

เหล่ากาชาดจังหวัด กลุ่มที่ 3 ร่วมกับ สสจ.เชียงราย รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ กิ่งกาชาด อ.พญาเม็งราย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมโรงเรียน

Read More