เชียงราย – เหล่ากาชาดฯ กลุ่มที่ 1 ร่วมกับ สสจ.เชียงราย รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ กิ่งกาชาด อ.พาน ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมคุณากร เทศบาล ต.เมืองพาน อ.พาน

  เชียงราย - เหล่ากาชาดฯ กลุ่มที่ 1 ร่วมกับ สสจ.เชียงราย รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ กิ่งกาชาด อ.พาน ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุม

Read More