เชียงราย – เหล่ากาชาดฯ กลุ่มที่ 2 ร่วมกับ สสจ.เชียงราย รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ กิ่งกาชาด อ.เชียงแสน ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุม อ.เชียงแสน

  เชียงราย - เหล่ากาชาดฯ กลุ่มที่ 2 ร่วมกับ สสจ.เชียงราย รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ กิ่งกาชาด อ.เชียงแสน ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอป

Read More