เหล่ากาชาดฯ กลุ่มที่ 4 ร่วมกับ สสจ.เชียงราย รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ กิ่งกาชาด อ.เวียงชัย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงชัย

  เหล่ากาชาดฯ กลุ่มที่ 4 ร่วมกับ สสจ.เชียงราย รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ กิ่งกาชาด อ.เวียงชัย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมที่ว่า

Read More