เชียงราย – เหล่ากาชาดฯ กลุ่มที่ 5 ร่วมกับ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมอำเภอแม่สรวย

เชียงราย - เหล่ากาชาดฯ กลุ่มที่ 5 ร่วมกับ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมอำเภอแม่สรวย วันที่ 3 พฤศจิกาย

Read More