เชียงราย – เหล่ากาชาดฯ จัดประชุมชี้แจ้งแนวทางการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna ร่วมกับ สภากาชาดไทย ผ่านระบบ Microsoft Teams

เชียงราย - เหล่ากาชาดฯ จัดประชุมชี้แจ้งแนวทางการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna ร่วมกับ สภากาชาดไทย ผ่านระบบ Microsoft Teams วันอังคาร ท

Read More