เชียงราย – เหล่ากาชาดฯ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ แม่ผู้ยากไร้

เหล่ากาชาดฯ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ แม่ผู้ยากไร้ วันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา

Read More