เชียงราย – เหล่ากาชาดฯ ร่วมรับมอบสายไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้า จาก ผู้มีจิตศรัทธา เพื่อใช้ในโครงการ “เหล่ากาชาดห่วงใย เปลี่ยนสายไฟที่อยู่อาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาส”

เหล่ากาชาดฯ ร่วมรับมอบสายไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้า จาก ผู้มีจิตศรัทธา เพื่อใช้ในโครงการ "เหล่ากาชาดห่วงใย เปลี่ยนสายไฟที่อยู่อาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาส" ว

Read More