เหล่ากาชาดฯ และคณะ มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ให้แก่ เด็กกำพร้าซึ่งบิดาหรือมารดาเสียชีวิตจากภัยพิบัติคลื่นสึนามิ

เหล่ากาชาดฯ และคณะ มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ให้แก่ เด็กกำพร้าซึ่งบิดาหรือมารดาเสียชีวิตจากภัยพิบัติคลื่นสึนามิ วันจ

Read More