เหล่ากาชาดเชียงราย จัดถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้ผู้ประสบอุทกภัยเขตอำเภอแม่สาย

เหล่ากาชาดเชียงราย จัดถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้ผู้ประสบอุทกภัยเขตอำเภอแม่สาย วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางบุษบา บุ

Read More