เชียงราย – เหล่ากาชาด กลุ่มที่ 3 ร่วมกับ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ บริษัท โฮมสุขภัณท์ จำกัด

  เชียงราย - เหล่ากาชาด กลุ่มที่ 3 ร่วมกับ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ บริษัท โฮมสุขภัณท์ จำกัด วันที

Read More