เชียงราย – เหล่ากาชาด สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดพิธีมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน 

เชียงราย - เหล่ากาชาด สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ แห่งโรงพยาบ

Read More