เชียงราย – เหล่ากาชาด ฯ จัดประชุมโครงการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้าน (Home Isolation) ผ่านระบบ Microsoft Teams ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย

เหล่ากาชาด ฯ จัดประชุมโครงการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้าน (Home Isolation) ผ่านระบบ Microsoft Teams ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงร

Read More