เห็นชอบการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังห

Read More