เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยร่วมมือการท่องเที่ยวมาเลเซีย จัดกิจกรรม Nais Lemak Championship Challenge เพื่อส่งเสริมอาหารมาเลเซียในประเทศไทย

เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยร่วมมือการท่องเที่ยวมาเลเซีย จัดกิจกรรม Nais Lemak Championship Challenge เพื่อส่งเสริมอาหารมาเลเซียในประเทศไทย

Read More