เอสวีแอล กรุ๊ป ร่วมทำบุญ 120,000 บาท ทอดกฐินสามัคคี 23 วัด สืบสานพุทธศาสนา

กลุ่มธุรกิจเอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) โดยผู้แทนจาก 4 บริษัท ประกอบด้วย บจก.เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น, บจก.บีเอสแอลพี, บจก.เรือลำเลียงบางปะกง และบจก.ไลน์ทร

Read More