เอสวีแอล กรุ๊ป ร่วมสร้างถนนให้โรงเรียน ร่วมพัฒนาสถานศึกษาในชุมชน

เอสวีแอล กรุ๊ป ร่วมสร้างถนนให้โรงเรียน ร่วมพัฒนาสถานศึกษาในชุมชน ผู้บริหารเอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) นายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลน์

Read More