เอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) ส่งเสริมกลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพาน

นายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอบางสะพาน ให้เกียรติร่วมเป็นประธานเปิดโครงการ “จิตอาสาพัฒนาชุมชน” ที่จัดโดยเอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) ซึ่งครั้งนี้เป็นจ

Read More

เอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) ส่งเสริมกลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพาน

นายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอบางสะพาน ให้เกียรติร่วมเป็นประธานเปิดโครงการ “จิตอาสาพัฒนาชุมชน” ที่จัดโดยเอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) ซึ่งครั้งนี้เป็นจ

Read More