เอสเอสไอคว้ารางวัลรองอันดับ 1 การจัดการพลังงานระดับอาเซียน

เอสเอสไอคว้ารางวัลรองอันดับ 1 การจัดการพลังงานระดับอาเซียน มุ่งลดก๊าซเรือนกระจกสู่ Net Zero Emissions นายมนินทร์ อินทร์พรหม (ที่3จากซ้าย) ผู้ช่ว

Read More