เอาให้อยู่ “ไฟป่าเชียงราย” ระดม!! กำลังทุกภาคส่วน และอากาศยาน ทุกรูปแบบ ปฏิบัติภารกิจควบคุมไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ

เอาให้อยู่ "ไฟป่าเชียงราย" ระดม!! กำลังทุกภาคส่วน และอากาศยาน ทุกรูปแบบ ปฏิบัติภารกิจควบคุมไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ วันพุธที่ 29 มี.ค.

Read More