สงขลา – แกงค์หลอกเช่ารถจำยังเหิมเกริมไม่กลัวใคร ส่งผู้หญิงไปหลอกเช่ารถจากเต้นท์รถเช่าของว่าที่ผู้สมัครส.จ.ในหาดใหญ่ก่อนนำไปจำนำเถื่อนกับผู้ใหญ่บ้านผู้กว้างขวางในพื้นที่จ.นครศรีธรรมราช

แกงค์หลอกเช่ารถจำยังเหิมเกริมไม่กลัวใคร ส่งผู้หญิงไปหลอกเช่ารถจากเต้นท์รถเช่าของว่าที่ผู้สมัครส.จ.ในหาดใหญ่ก่อนนำไปจำนำเถื่อนกับผู้ใหญ่บ้านผู้กว้างขวา

Read More