แกนนำต้านโกงร้อง สตง .ตรวจสอบโยธา – ท่องเที่ยวใช้งบพัฒนาจังหวัดตั้งเสาไฟฟ้าหรูริมอ่าวประจวบฯแต่ไร้งบซ่อม

แกนนำต้านโกงร้อง สตง .ตรวจสอบโยธา – ท่องเที่ยวใช้งบพัฒนาจังหวัดตั้งเสาไฟฟ้าหรูริมอ่าวประจวบฯแต่ไร้งบซ่อม วันที่ 28 ธันวาคม จ่าเอกเสกสรรค์ จันทร แกน

Read More