โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ร่วมกิจกรรม Big Clearing Day คลองส่งน้ำสายใหญ่ระหาน

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ร่วมกิจกรรม Big Clearing Day คลองส่งน้ำสายใหญ่ระหาน วันนี้ 31 สิงหาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณปากคลองคลองส

Read More

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินงานโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพื้นที่ ตำบลน้ำพี้และตำบลป่าคาย ขนาด 0.65 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 3 เครื่องพร้อมระบบส่งน้ำ (ระยะที่2)

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินงานโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพื้นที่ ตำบลน้ำพี้และตำบลป่าคาย ขนาด 0.65 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนว

Read More

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2564

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายณฐพล ชุ่มส

Read More

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ร่วมงานพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2564

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ร่วมงานพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 นายณฐพล ชุ่มสวัสดิ์ ผู้อำ

Read More

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างระบบคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างระบบคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก อำเภอเมือง

Read More

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ร่วมงานเสวนา ผู้ใช้น้ำ ต้นน้ำ, กลางน้ำ, ปลายน้ำ และลุ่มน้ำน่าน ปี 2563

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ร่วมงานเสวนา ผู้ใช้น้ำ ต้นน้ำ, กลางน้ำ, ปลายน้ำ และลุ่มน้ำน่าน ปี 2563 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายณฐพล ชุ่มสวัสดิ์ ผ

Read More

อุตรดิตถ์ – โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพอาคารชลประทานในเขตพื้นที่ โครงการสถานี สูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพอาคารชลประทานในเขตพื้นที่ โครงการสถานี สูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ (ฝั่งซ้าย) ตำบลบ้านด่าน อำเภ

Read More

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ร่วมกิจกรรมสร้างสวนอนุรักษ์พืชสมุนไพรท้องถิ่น/คืนพืชชุ่มน้ำดั้งเดิมแก้มลิงบึงมาย

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ร่วมกิจกรรมสร้างสวนอนุรักษ์พืชสมุนไพรท้องถิ่น/คืนพืชชุ่มน้ำดั้งเดิมแก้มลิงบึงมาย วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายณฐพล

Read More

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนกันยายน 2563

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนกันยายน 2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 63 นายณฐพล ชุ่มส

Read More

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ร่วมหารือ โครงการสวนอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรท้องถิ่น คืนพืชชุ่มน้ำให้ธรรมชาติ แก้มลิงบึงมาย

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ร่วมหารือกับนายบุญส่ง ไดร์แคร์ ผู้ประสานงานเครือข่ายภาคประชาชน เกี่ยวกับโครงการสวนอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรท้องถิ่น/คืน

Read More